Make your own free website on Tripod.com

             

          

mt. pinatubo 
november 26, 2005

| home | 2005 trips | 2005 pinatubo-capones trip | sign guestbook | view guestbook |

                      

       

back

Nababawasan na po ang mga lolang napo-pose at nagsi-smile para sa picture...

next